Leczenie Jaskry - pytania i odpowiedzi

 

Czym jest jaskra?

Jaskra jest przewlekłą chorobą powodującą postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego (neurodegeneracyjną). Stopniowe pogorszenie widzenia z utratą pola widzenia może ostateczne prowadzić do nieodwracalnej ślepoty.

 

Czy jaskra jest uleczalna?

Niestety jaskra jest chorobą nieuleczalną trwającą do końca życia pacjenta. Leczenie farmakologiczne i chirurgiczne ma na celu spowolnienie utraty widzenia.

 

Jakie są skutki jaskry?

Jaskra może doprowadzić do nieodwracalnej ślepoty. Uszkodzenie pola widzenia może uniemożliwić pacjentom prowadzenie samochodu lub czytanie i tym samym wykluczyć z aktywności zawodowej.  Często podwyższonemu ciśnieniu śródgałkowemu  związanemu z jaskrą towarzyszy ból oka lub głowy.

 

Jakie są przyczyny jaskry?

Przyczyn jaskry jest bardzo wiele.  Mogą być one związane z uwarunkowaniem genetycznym - pojawia się cztery  razy częściej u rodzeństwa i dwa razy częściej u dzieci  osób chorych. Budowa  anatomiczna  oka lub choroby współwystępujące  np.  cukrzyca, niedociśnienie czy nieuregulowane nadciśnienie, zaburzenia przepływu w tętnicach dogłowowych lub choroby wymagające przewlekłej sterydoterapii mogą również sprzyjać pojawieniu się jaskry.

 

Jak można uniknąć jaskry? Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania?

Szczególną uwagę powinny zwrócić osoby, u których w rodzinie były przypadki jaskry. Nie ma metod lub środków zaradczych pozwalających uniknąć jaskry. Wskazane jest regularne badanie okulistyczne, które w porę pozwala na wykrycie choroby i wdrożenie leczenia.

 

Jakie są objawy jaskry?

Jaskra może przebiegać bezobjawowo. Naszą uwagę powinny zwrócić ból oka, głowy, a w szczególności widzenie kół tęczowych wokół źródeł światła (np. żarówki).

 

Czy jaskra to wyłącznie choroba ludzi w podeszłym wieku? Czy młodzi również powinni się jej obawiać?

Choć jaskra kojarzy się głównie z osobami starszymi może dotyczyć również ludzi młodych ze względu na długotrwałą pracę przed komputerem lub innymi monitorami.

 

W jaki sposób wykrywa się jaskrę?

Badanie ciśnienia śródgałkowgo jest podstawową metodą służącą wykryciu choroby. Przed postawieniem rozpoznania wykonujemy szereg badań diagnostycznych pozwalających określić typ i stopień zaawansowania choroby. Do najczęściej wykonywanych badań należy tonometria, pachymetria,  pole widzenia i RNFL - analiza grubości włókien nerwowych siatkówki.

Jedną z najnowszych metod pozwalających na wykrycie choroby jest badanie komórek zwojowych siatkówki. W procesie rozwoju jaskry ulegają one zanikowi jako pierwsze.

 

Jakie są metody leczenia jaskry?

Jaskrę możemy leczyć farmakologicznie, laserowo i chirurgicznie. Rodzaj leczenia zależy od typu jaskry i stopnia zaawansowania choroby.

Wszystkie metody leczenia mają na celu obniżenie ciśnienia śródgałkowego, gdyż jest to jedyna udowodniona metoda spowolnienia uszkodzenia jaskrowego.

Chirurgiczne leczenie jaskry  przeżywa w ostatnich latach rozwój z uwagi na niestosowanie się pacjentów do zaleceń i brak tolerancji stosowanego leczenia farmakologicznego.

Nowe techniki operacyjne pozwalają na zastosowanie  zabiegów we wcześniejszych etapach choroby i mają lepszy profil bezpieczeństwa .

 

Która metoda leczenia jaskry jest najlepsza?

Wybór najbardziej skutecznej metody zależy od wielu czynników. Przy ustalaniu metody leczenia bierzemy przede wszystkim pod uwagę stopień zaawansowania choroby, jej przyczynę oraz wyniki leczenia możliwe do osiągnięcia w danym przypadku.

Przy kwalifikacji pacjenta do zabiegu bierzemy pod uwagę jego skuteczność przy określonych warunkach anatomicznych i zaawansowaniu jaskry.

Jeśli zamykający kąt przesączania uniemożliwia prawidłowy odpływ cieczy wodnistej rozważamy wówczas usunięcie soczewki ze wszczepem sztucznej soczewki czasem (nawet  pomimo,  że jest ona przezierna). Taki zabieg może być pierwszym etapem chirurgicznego leczenia jaskry. Stosuje się go również w połączeniu z typowymi zabiegami przeciwjaskrowymi.

W jaskrze otwartego kąta możliwe jest wykonanie zabiegu z użyciem mikroimplantu I Stent, XEN lub Preserflow MicroShunt.
Wyboru implantu dokonuje chirurg po szczegółowym badaniu i analizie przebiegu choroby.

Nasi eksperci z chęcią odpowiedzą na Państwa dalsze pytania i wątpliwości dotyczące jaskry. Zapraszamy do kontaktu.

Badanie wzroku
Helemejko Centrum Medyczne

Autor:

Iwona Helemejko


specjalista chorób oczu